Naar aanleiding van het succes van mijn onderzoek Aangenaam Wachten op de poli’s en de afdeling spoedeisende hulp in 2014 ben ik gevraagd ook mijn werkwijze en visie in het voorjaar van 2015 toe te passen op de lifthallen (zes verdiepingen ) van het st. Anna ziekenhuis in Geldrop.Deze grote open ruimtes worden ook nogal eens gebruikt door patiënten als wachtruimte, maar zouden kunnen worden verbeterd en ook aangenamer én functioneler worden ingericht.

Ik heb een ontwerp gemaakt met voorstellen voor kleurtoepassing en materiaalgebruik voor alle verdiepingen. Uitgangspunt waren de thema’s lucht, aarde, water en vuur. Deze thema’s sluiten aan bij de bestaande kleurtoepassingen  binnen het ziekenhuis.  Ook heb ik  de wensen en knelpunten die door de gebruikers, zowel patiënten, bezoekers als medewerkers werden aangegeven in kaart gebracht.

Conclusies en aanbevelingen zijn in de vorm van een gevulde harmonicamap gepresenteerd aan de opdrachtgever en zullen worden gehanteerd als leidraad bij de toekomstige renovatie van deze ruimtes.